Verksamhetsplanen – Vår Vision

 

Vår Vision

Entreprenörskap

(företagsamhet, kreativitet, flexibilitet, självständighet, ansvar)

Vi vill att våra förskolor ska vara välkomnande, trygga, kreativa, flexibla, demokratiska, kulturella och lärande mötesplatser för barnen, familjerna, personalen och vårt omgivande samhälle.

I vår verksamhet lär vi tillsammans i gruppen. Vardagen är utforskande och är fylld av olika projekt, stora som små. Man inspireras av varandra, får nya ideér och skapar tillsammans. Ibland mot ett mål som är nära ex. bygga en figur av mjölkkartonger (teknik) eller baka en kaka (matematik) och ibland mot mål som ligger längre fram i tiden såsom att skapa en Vårmarknad med teater, dans och uppträdande, loppmarknad, fika- och plantförsäljning. (skapande, matematik, naturkunskap, identitet, självförtroende, entreprenörskap)

Vi ser inte kunskap som en rak linje, utan som ett myllrande system av rötter. Ett nätverk med många armar och förgreningar. Kunskapen utvecklas åt olika håll. Vi tänker också att lärandet är livslångt och sker hela tiden och inte bara vid utvalda tillfällen.

Barnen uppmuntras att vara nyfikna och vi vuxna utforskar tillsammans omvärlden med dom. Vi ser att barnen har massor av frågor och undringar och vi arbetar därför med Pedagogisk Dokumentation för att ge barnen möjlighet till delaktighet och inflytande över verksamheten.

Mångfald

Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund. I framtiden kommer alla barnen på förskolorna att vara en viktig och inflytelserik del av vårt samhälle. Vi vill lägga fokus på att erbjuda möjligheter till utveckling och lärande för framtidens samhällsmedlemmar.

Hållbar livsstil och Hälsa

Håll Sverige Rent – Grön Flagg, tänker att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför.

Därför arbetar vi med verktyget och certifieringen Grön Flagg, som ger ett aktivt och långsiktigt arbete med hållbar utveckling i förskolan. Verktyget har ett lösningsinriktat fokus där barn och unga blir delaktiga i ett positivt förändringsarbete.

Vi erbjuder Simundervisning från 4 år.

Vi har en egen köksansvarig som bakar bröd och gör våra måltider från grunden.

Vi köper en del kött från lokala producenter, mjölken kommer ifrån Emåmejeriet. Vi vill främja en hållbar livsstil och gynna de lokala leverantörerna.

Inflytande och Delaktighet

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att barnen får uttrycka sina åsikter i de frågor som berör dem.

För att barnen ska kunna utveckla en demokratisk kompetens och finna det meningsfullt att delta i demokratiska processer måste de få delta i för dem meningsfulla demokratiska sammanhang. Det handlar med andra ord om att ge eleverna demokratins verktyg, reellt inflytande samt väcka deras vilja och engagemang att använda dessa verktyg. Praktisk demokratisk träning kan vara att rösta om vilket namn en intressegrupp ska ha, röstning om vilket tema man ska arbeta med, att man diskuterar i mindre och större grupper kring vardagsfrågor som ska lösas, uppmärksamma barnens idéer, att använda sig av enkätundersökningar i verksamheten, att arbeta med Barnkonsekvensanalys och Pedagogisk Dokumentation osv