Verksamhetsplanen – Våra Styrdokument

Internationella styrdokument

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

FN:s barnkonvention

 

Nationella styrdokument

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Skollagen

 

Kommunalt styrdokument

Vision för Högsby kommun

 

Lokalt styrdokument

Juvelernas Hus verksamhetsplan