Grön Flagg

Hösten 2020 – Våren 2021

I år kopplar vi Läslyftets tema till Grön Flagg.

Temat blir: Livsstil och Hälsa kopplat till ”Läsa och Berätta”

De tre tema-grupperna blir:

  • Barnens Intressen
  • Familj och Böcker
  • Normer-Självkänsla-Närhet-Respekt-Vänskap (Läsa böcker kopplat till Likabehandlingsplanen.

Hösten 2019 – Våren 2020

Årets tema: Global Samverkan

Böcker, Högläsning och Sagor.

Årets godkända rapport finns att låna och läsa på varje Förskola.

Hösten 2018 – Våren 2019

Årets tema: Global Samverkan

Vi kommer arbeta med Barns rättigheter, Likabehandling, Värdegrund, Olika språk, Hav och miljötänk, Återvinning, Mat från olika kulturer och matens ursprung, Matlagning som pedagogisk metod att lära sig språk och matematik och att uppleva med sina sinnen. Att skapa gemenskap.

Hösten 2017 – Våren 2018

Årets Tema: Djur och Natur.

Varje avdelning planerar själva hur de vill arbeta med temat och dokumenterar i en dagbok/journal med text och bild. Maria har ansvar för att föra dialog med avdelningarna kring detta och följa arbetet och att fylla i och skicka in rapporten.

Nytt är att vi nu väljer tema varje hösttermin och slutför rapporten varje år i maj.

Grön Flaggs egna dag firas i november.

Hösten 2016 – Våren 2017

Nu är rapporten om Energi och Klimat godkänd hos Grön flagg och vi ser fram emot ett nytt tema.

Vi kommer arbeta med Värdegrunden – Livsstil och hälsa.

De tre tema-områdena är: Relationer och Likabehandling, Giftfri förskola, Välmående och Hälsa.

 

tema_livsstilochhalsa_affisch

 

2013-2014

Inom temat: Energi och Klimat har vi arbetat med Vindkraft, Vattenkraft, Experiment, Väder och Skogen.

återvinning plast

IMG_3751

IMG_3817

IMG_3752

2014 fick vi på Juvelernas Hus vår första rapport godkänd hos Grön Flagg och flaggan hissades på vårt 2-års jubileum.jubileum

Grön Flagg logga

2014 var vårt tema: Närmiljön och Energi och Klimat. Vi återvann våra sopor, pratade om väder, djur och natur och el, vindkraftverk och vattenkraft, batterier osv

IMG_2933

IMG_2913

grön flagga