Synpunkter och Klagomål

Vi på Juvelernas Hus tycker att det är viktigt att få reda på när vår service inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheter att rätta till misstag. Vi behöver också få reda på om du tycker att vår service kan förbättras. Med din medverkan och dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet. Det är därför viktigt att du hör av dig till oss med dina synpunkter.

I första hand pratar du med berörd personal på förskolan/fritids. Om ni inte lyckas lösa problemet så vänder du dig till Förskolechefen Marie eller till Huvudmannen Maggan. 0491-22355.

Du kan även lämna synpunkterna skriftligt, med ditt namn eller anonymt. Ett brev kan skickas till: Juvelernas Hus, Kanalgatan 2, 57076 Ruda.

Om du lämnar ett anonymt klagomål kan vi inte lämna något svar. Men om du skriver ditt namn så lämnar vi ett svar inom 10 dagar.

Mvh

Personalen på Juvelernas Hus