Unikum – för insyn i ditt barns lärande och utveckling

Vår nya dokumentationsplattform heter Unikum.

Det är en sluten digital plattform för föräldrar, barn och personal där de kan få insyn i undervisningen på sin avdelning och för sitt/sina barn.

Har du problem att logga in på appen och se ditt barns utveckling så kontakta personalen på din förskola, så hjälper vi dig.