Information om Corona

Information på olika språk i länken nedanför. Från Folkhälsomyndighetens Hemsida.

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

 

Allmän information om Coronaviruset

Undvik nära kontakt med sjuka människor

Stanna hemma när du är sjuk

Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Hosta och nys i armvecket.

Undvik att röra ögon, näsa, mun.

 

General information regarding the Corona virus

Avoid close Contact with sick people

Stay home if you are sick.

Keep your kids at home until they are healthy and symtomfree for 2 Days.

Wash your hands regular with soap and hot water.

Cough and sneeze into your arm.

Avoid touching your Eyes, nose and mouth.