Information om Corona

Information på olika språk i länken nedanför. Från Folkhälsomyndighetens Hemsida.

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

 

Allmän information om Coronaviruset

Undvik nära kontakt med sjuka människor

Stanna hemma när du är sjuk

Lämn INTE dina barn på förskolan om de är det minsta sjuka, barn med feber eller rinnande näsor skickas hem direkt. Håll barnen hemma tills de varit friska i 2 dagar.

Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Hosta och nys i armvecket.

Undvik att röra ögon, näsa, mun.

 

General information regarding the Corona virus

Avoid close Contact with sick people

Stay home if you are sick.

Dont take your Children to the preeschool if they are even a Little bit sick. Children with fever or running noses will be sent home immediately.

Keep your kids at home until they are healthy and symtomfree for 2 Days.

Wash your hands regular with soap and hot water.

Cough and sneeze into your arm.

Avoid touching your Eyes, nose and mouth.