Årets Verksamhetsmål för Juvelernas Hus 2020-2021

Verksamhetens mål 2020-2021

Under året som kommer, kommer vi att få delta i Läslyftet.

Läslyftet i förskolan handlar om att erbjuda både de yngre och äldre barnen tillfällen att utveckla språket.

Vi som pedagoger får gå en utbildning under läsåret på kvällstid. Vi kommer läsa material och få handledning, samt arbeta praktiskt och utveckla vår pedagogiska verksamhet. Vi informerar mera kring detta på föräldramötet. Det kommer även att sättas upp informationsmaterial i hallarna.

Verksamhetens mål 2019-2020

Detta året jobbar vi med Böcker, Högläsning, Sagor och reflektion kring ord och innebörd i texter och bilder. Vårt arbete fortsätter nästa år genom Läslyftet, som vi ser fram emot. Mer information om detta kommer framöver.