Årets Verksamhetsmål för Juvelernas Hus 2018-19

Verksamhetens mål 2018-2019

Pedagogerna får mer kunskap om likabehandlingsplanen och förankrar den.

Pedagogerna får mer kunskap om läroplanens olika delar och förankrar den.

Pedagogerna arbetar kontinuerligt med Grönt flagg med tema: Global Samverkan

Vi arbetar fram en långsiktig plan inom digital kompetens.

Vi kommer på olika sätt att dokumentera vår verksamhet utifrån detta fokus och reflektera både på våra planeringar, och tillsammans med barnen, med hjälp av olika pedagogiska verktyg och tekniker.

På våra Pedagogmöten 17.30-19, varannan måndag så kommer vi att öka pedagogernas kompetens kring ämnena.