Aktuellt

Nu har vi kommit en bra bit in på våren och de flesta utvecklingssamtal är gjorda.

Strax väntar föräldraenkäter, som är värdefulla för oss då vi vill att Ni som föräldrar är delaktiga i hur vår verksamhet utformas. Sedan framåt sommarens början kommer en vår/sommarmarknad som utformas lite olika utifrån de två förskolornas önskemål. Juvelloppet kommer också att ske i maj, där barnen får åka buss till Rudas idrottsplats och vi springer och äter tillsammans utomhus och får en medalj.

De förskolebarn som börjar förskoleklass till hösten kommer att besöka skolan innan sommarlovet. Datum håller på att bokas.

Vi avslutar under maj våra mål och olika teman. Pedagogerna och barnen har under terminen fördjupat sig i värdegrundsarbete, den nya läroplanen och digital kompetens och så vårt Grön Flagg tema ”Global Samverkan”.

Nytt för den här terminen är att båda våra förskolor öppnar upp instagram-konton så att det pedagogiska arbetet kan följas där i bild och text.

Med vänlig hälsning Pedagogerna och Maggan på Juvelernas Hus, Ruda och Högsby