Välkommen till Juvelernas Hus

Lindra9

Förskolan Juvelernas Hus öppnade den 1 augusti 2012 och drivs av Maggan Drottman. Förskolan tar emot barn som är 1-5 år och vår Pedagogiska verksamhet tar emot barn i åldrarna 6-12 år .

Vårt uppdrag är att vara ett komplement till hemmet och bilda en helhet mellan Omsorg, Fostran och Lärande. Förskolan är en mötesplats där många är tillsammans och vi upplever detta som en stor tillgång för barnen. Barnen, familjerna och pedagogerna samarbetar kring barnens bästa och tillsammans så skapar vi vår värdegrund och fostrar varandra till att vara en del av samhället och världen.

alla åker bussen

wissan och Ibrahim läsa bok marsipanen

”Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken”

                                                                        ur FN´s Barnkonvention artikel 28-29

runt bordet

 ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare främjas.”

måla på gula

”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.”

                                                                ur Läroplan för Förskolan -98, rev.2010

Våra teman just nu är

Barns inflytande och delaktighet

samling camille

Pedagogisk Dokumentation

teckningar collage

Isac A

och Närmiljön (Grön Flagg)

janna i skogen

ruda blick gå med rep spikagula

grön flagga

hinderbana 2Vi uppmuntrar Kommunikation, Delaktighet, Inflytande, Mångfald, Kreativitet och Entreprenörskap. Barnen uppmuntras att vara delaktiga i formandet av verksamheten och i utvecklingen av varje individs talanger, och pedagogerna arbetar med Pedagogisk Dokumentation och Reflektion. Verksamheten dokumenteras med hjälp av iPad i bild och film. Barnen ritar även teckningar i reflektions-processen. Utvecklingsarbetet drivs med hjälp av Skolverkets Kvalitetscirkel och varje avdelning har en Arbetsprocess-pärm där verksamheten planeras och utvärderas varje vecka. Vi dokumenterar utvecklingen på våra avdelningar och vi rullar hela tiden framåt mot nya mål och utvecklingsmöjligheter.

De pedagogiska dokumentationen är värdefull när barn och pedagoger ska diskutera och reflektera över vad de gjort och över sitt lärande. Det är viktigt att få syn på hur man lär och utvecklas tillsammans. Den är även en chans för föräldrarna att få insyn i vad deras barn upplever på Förskolan.

DSCN3129

bild (54)

Våra öppettider är 5.30 – 17.30 (om behov finns)

Juvelernas Hus har:

- Hemlagad och i möjligaste mån närproducerad mat

-Fria blöjor

-Syskonförtur

-Simundervisning med Lek och Plask från 4 år

-15-timmars barnen kan välja om de vill gå 3 dagar á 5 timmar eller 5 dagar á 3 timmar i veckan

-Nära kontakt med föräldrarna

P1030426 (2)